Loading...

Welcome to S.S. Spring

โรงงาน เอส.เอส.สปริง จำกัด เป็นผู้ผลิต ออกแบบ และให้บริการรับทำสปริงทุกประเภท ตั้งแต่ 0.4 ถึง 5.0 มิลลิเมตร ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่อง CNC และรับผลิตแผ่นสปริงลาน รับผลิตสปริงตามตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งปั้มโลหะตามรูปแบบชิ้นงาน ด้วยราคาที่ย่อมเยา ด้วยฝีมือปราณีต ส่งงานตรงต่อเวลาผลิตโดยช่างผู้ชำนาญงานในด้านลวดสปริงโดยเฉพาะ สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพราะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นในการม้วนโลหะของงานแต่ละชิ้น จึงได้ขนาดที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ตามลักษณะงานที่ต้องการ…..

Product of Quality

โรงงาน เอส.เอส.สปริง จำกัด เป็นผู้ผลิต ออกแบบ และให้บริการรับทำสรปริงทุกประเภทตั้งแต่ 0.4 ถึง 5.0 มิลลิเมตร ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่อง CNC รับผลิตแผ่นสปริงลาน รับผลิตสปริงตามตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งปั้มโลหะตามรูปแบบชิ้นงานด้วยราคาที่ย่อมเยา ด้วยฝีมือปราณี ส่งงานตรงต่อเวลา เป็นผู้ผลิต ออกแบบ และให้บริการรับทำสรปริงทุกประเภทตั้งแต่ 0.4 ถึง 5.0 มิลลิเมตร ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่อง CNC


S.S. Spring Product Type .....

1  Concoil Compression Spring - สปริงกด


2  Extension Spring - สปริงดึง


3  Wire Forming & Torsion Spring - สปริงดัด-ดีด


4  Stripe Spring - สปริงแผ่น สปริงลาน


5  Spring Accessories - อื่นๆและสปริงตามสั่ง

Sample Product .....

ผลิตโดยช่างผู้ชำนาญงานในด้านลวดสปริงโดยเฉพาะ สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพราะใช้เครื่องจักที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นในการม้วนโลหะของงานแต่ละชิ้น จึงได้ขนาดที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ตามลักษณะงานที่ต้องการ ลวดสปริงที่มีคุณภาพสูงเลือกลวดสปริงจาก เอส.เอส.สปริง เท่านั้น …..