Extension Spring

สปริงชนิดดึง เป็นสปริงที่มีลักษณ์เป็นขดหรือเกลียวที่ติดกัน ด้านปลายทั้งสองด้านเป็นห่วงหรือตะขอ เพื่อใช้ยึดอุปกรณ์ รูปทรงอาจมีลักษณะแตกแต่งกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ เป็นสปริงที่รับความต้านทานของแรงดึงและมีความยืดตัวเมื่อมีแรงดึง ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนรถยนต์หรือจักรยานยนต์ และอุตสาหกรรมของเล่น … ฯลฯ สามารถผลิตสปริงดึงได้ตั้งแต่ขนาด 0.4 ถึง 5.0 มิลลิเมตร ความยาวหรือรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า สามารถทำสีเป็นสีเงิน สีทอง

การผลิตและออกแบบสปริงโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่ทันสมัย ยินดีให้คำปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 02-755-3259  e-mail : info@ssspring.co.th