Concoil Compression Spring

สปริงชนิดกด เป็นสปริงที่มีลักษณ์เป็นขดหรือเกลียว มีความห่างของขด รูปทรงอาจมีลักษณะแตกแต่งกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ เป็นสปริงที่รับน้ำหนัก หรือเพื่อลดแรงกระแทก จะมีการหดตัวเมื่อได้รับแรงกดหรือแรงกระแทกใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนรถยนต์หรือจักรยานยนต์ วาล์วแรงดัน และอุตสาหกรรมของเล่น … ฯลฯ สามารถผลิตสปริงกดได้ตั้งแต่ขนาด 0.4 ถึง 5.0 มิลลิเมตร ความยาวหรือรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า สามารถทำสีเป็นสีเงิน สีทอง หรือเคลือบพีวีซีเป็นสี

การผลิตและออกแบบสปริงโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่ทันสมัย ยินดีให้คำปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 02-755-3259  e-mail : info@ssspring.co.th